563 просмотров

Наркоманія, наркозалежність — спосіб психолгічної реабілітації.

Дізнайтесь більше про послугу

  1. Формула
    Спосіб корекції залежності від психоактивних речовин та комплексної реабілітації наркозалежних, який відрізняється тим, що включає повну психофізичну реабілітацію, психо-емоціональну адаптацію та повну ресоціалізацію, що здійснюється методами психологічної та педагогічної корекції, складається з шести основних етапів протягом 12-22 місяців в умовах тимчасової добровільної соціальної ізоляції при використанні природних терапевтичних чинників.
  2. Опис
    Корисна модель, що заявляється, відноситься до області психології, а саме до методів корекції аддиктивної, дивіантної та обесивно-компульсивної поведінки і може бути використана як програма ліквідації хімічної залежності.

 

Як прототип вибраний спосіб корекції залежності від психоактивних речовин (Златковський В. В., Колбасін П. М., Сатаєва Т. П. ), що включає повне клінічне обстеження з подальшим копіруванням абстинентного синдрома, який полягає в тому, що проводять психофізичну реабілітацію, що складається з п’яти основних етапів протягом 9,5-22 місяців в умовах тимчасової соціальної ізоляції при використанні природних лікувальних чинників.

Ознаками які співпадають з істотними ознаками запропонованого способу є: купірування обесивно-компульсивного тягу до психоактивних речовин в умовах тимчасової добровільної соціальної ізоляції при використанні природних терапевтичних чинників; включає обов’язкову соціальну реабілітацію (ре соціалізацію).

Причинами, які перешкоджають досягненню очікуваного технічного результату (підвищення ефективності реабілітації та ресоціалізації) є: антагоністи опіатів не ефективні у випадках не-опійної наркозалежності; звернення до медикаментів-антагоністів взагалі знижує ефективність процесу реабілітації через те, що підтримує в залежній людині схильність перекладати відповідальність за свої вчинки на когось або на щось.

В основу даної корисної моделі поставлена задача удосконалення способу-прототипу шляхом проведення корекції залежності від психоактивних речовин та соціальної реабілітації наркозалежних за рахунок повної психофізичної реабілітації, психо-емоціональної адаптації та повної ресоціалізації в умовах тимчасової добровільної ізоляції, а також обов’язковий психолого— педагогічний супровід сімей.

Поставлена задача вирішується тим, що в способі корекції залежності від психоактивних речовин та комплексної реабілітації наркозалежних, що включає повну психофізичну реабілітацію, психо-емоціональну адаптацію та повну ресоціалізацію, згідно корисної моделі, проводять психологічну та педагогічну корекцію, що складається з шести основних етапів протягом 12-22 місяців в умовах тимчасової добровільної соціальної ізоляції при використанні природних терапевтичних чинників, а також, враховуючи те, що залежність є проблемою сімейною, здійснюється психолого-педагогічний супровід сімей залежних.

Очікуваний технічний результат: повне виключення медикаментозної залежності; виключення заміни залежності від психоактивних речовин на інші форми залежності, такі як ігроманія, сексоголізм, роботоголізм, булемія, анорексія, тощо; збільшення кількості наркозалежних, що повернулися до здорового, соціально-активного життя; зменшення кількості розлучень та дітей, що потерпають від соціального сирітства; виключення зривів.

Між сукупністю істотних ознак запропонованого способу та очікуваним технічним результатом простежується наступний причинно-наслідковий зв’язок: психологічна та педагогічна корекція, що складається з шести основних етапів протягом 12-22 місяців в умовах тимчасової добровільної соціальної ізоляції при використанні природних терапевтичних чинників, а також психолого-педагогічний супровід сімей залежних дозволяє досягти стійкої ремісії, психо-емоціональної стабільності та повної ресоціалізації; зменшення кількості розлучень та дітей, що потерпають від соціального сирітства; повне виключення медикаментозної залежності; виключення заміни залежності від психоактивних речовин на інші форми залежності, такі як ігроманія, сексоголізм, роботоголізм, булемія, анорексія, тощо.

Спосіб полягає в наступному.
Це психолого-педагогічна програма корекції залежності від психоактивних речовин та комплексної реабілітації наркозалежних, яка проходить в умовах закритої терапевтичної спільноти протягом 12-22 місяців, починаючи з попередньої бесіди з клієнтом та його родичами.
При виявленні залежності від психоактивних речовин клієнтові рекомендують пройти курс детоксикації та обстеження на захворювання, що перешкоджають знаходження в колективі. В цей період з клієнтом працюють, окрім лікарів, особи, які раніше вживали психоактивні речовини і на власному прикладі доводять, що від наркотичної залежності можна позбавитись. При цьому не тільки відбувається корекція мотивації до позитивних життєвих змін, а й виключається можливість симуляції з боку клієнтів.
Далі клієнт протягом всього курсу реабілітації перебуває в реабілітаційному центрі на умовах добровільної тимчасової соціальної ізоляції. Особисте бажання клієнта позбавитися від залежності — обов’язкова умова перебування в центрі. В центрі практикується принцип позитивної сім’ї, в якій пріоритетні загальнолюдські цінності, честь, самоповага та повага до інших, відповідальність, самовіддача, групове єднання під впливом загальної мети (творчість, спорт, навчання, духовне та особисте зростання, соціальна діяльність-пропаганда здорового способу життя).
Програма включає 6 етапів.
0 етап Визначення, 21 день — 1 місяць;
1 етап Очищення, 2 — 3 місяці;
2 етап Самодостатність, 3 — 7 місяців;
3 етап Становлення, 3 —6 місяців;
4 етап Ресоціалізація, 3 — 5 місяців;
5 етап Самодопомога, участь в житті терапевтичної спільноти після виходу з центру протягом подальшого життя з метою профілактики зривів.
Термін проходження і перехід на кожний етап визначає ведучий психолог під контролем керівника програми з урахуванням певного мінімального і максимального термінів перебування клієнтів в центрі.
На першому етапі поліпшується фізичний стан клієнта під впливом природних терапевтичних чинників, таких як спілкування з природою, фізичні вправи, водні процедури, здорове харчування, життя в здоровому режимі. Також значно покращується емоційний стан за рахунок цілющої атмосфери довіри та взаємопорозуміння в центрі, допомоги за принципом «рівний — рівному». В цей період остаточно формується мотивація до позитивних життєвих змін, клієнт вливається до терапевтичної спільноти.
На першому етапі, за підтримки психологів, педагогів та учасників програми, в атмосфері доброзичливості та довіри, клієнт розбирає все своє попереднє життя з метою усвідомити глибину руйнацій, які відбулися під впливом вживання психоактивних речовин, та взяти на себе відповідальність за те, щоб не повторювати в подальшому житті страшних помилок та відвертих злочинів минулого. Також починається психологічна робота з членами сімей спрямована на подолання відчудження та ригідних моделей поведінки. Робляться перші кроки до взаємного прощення та прийняття.
Другий етап повністю присвячений формуванню клієнтом своєї особистості. Це час особистого зростання, дорослішання. За другий період людина має привести свій психо-емоціональний розвиток до відповідності біологічному вікові. Тобто доросла людина має навчитися думати та емоціонально реагувати адекватно своєму вікові та статі. На цьому етапі надзвичайного значення набуває психологічна робота з використанням всього спектру методів і підходів, таких як психодрама, арт-терапія, імаго-терапія, гештальт-підхід, прийоми позитивної, психодинамічної, екзистенціальної сихології, кінезо-терапія, тощо. Також важливі спорт та трудотерапія як способи навчитися цінувати і поважати своє тіло, свій дім, близьких, що живуть, працюють і боряться за себе поруч. На цьому етапі клієнти починають вирішувати і духовні проблеми, які були занедбані за час вживання. Людина визначає, що в житті важливе, цінне, що є добро і що несе зло, що таке справжня честь, довіра, дружба, допомога. Визначає цілі і напрямки подальшого життя і розвитку. Велика увага приділяється роботі в сім’ях клієнтів, спрямованій на подолання співзалежності (залежності від іншої людини, яка в свою чергу залежна від психоактивних речовин або потерпає від інших залежностей).
Третій етап присвячений напрацюванню навичок тверезого соціально активного життя. Клієнт стає членом команди лідерів, які під керівництвом педагогів і психологів центра здійснюють супровід по програмі молодших учасників програми реабілітації, організують побут та частково зв’язок з соціумом. Напрацьовуються навички регулярного самоаналізу і роботи над помилками, вміння «тримати удар». Клієнт пише «духовну біографію» — дослідження досвіду свого минулого життя з визначенням ключових невротичних складових своєї залежності з метою прийняття на себе відповідальності за попередження зривів в майбутньому. Також на цьому етапі формуються нові здорові взаємовідносини з рідними та близькими.
На четвертому етапі проводиться остаточна соціалізація клієнта. Людина більшу частину часу живе в соціумі, але не втрачає тісного зв’язку з центром (щоденні звіти в телефонному режимі, регулярні консультації психолога, 1-2 денні візити в центр щотижня).
П’ятий етап починається після закінчення повного курсу реабілітації і остаточного виходу клієнта з центра. Він оснований на рекомендації підтримувати зв’язку з терапевтичною спільнотою, користуватися всіма ресурсами даного способу корекції залежності (подальший необмежений психолого-педагогічний супровід, допомога «рівний-рівному», інформаційна підтримка) з метою попередження зривів продовж подальшого життя.